logo Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwatorów Gwiazd ZmiennychGenerator został wykonany przez Marcina Załęcznego
Typ gwiazdy:
Nazwa gwiazdy:
Wyświetl ostatnie: dni
Lub data początkowa:
(w JD lub dd-mm-yyyy)
Kliknij tutaj aby wybrać datę
Data końcowa:
(w JD lub dd-mm-yyyy)
Kliknij tutaj aby wybrać datę
Szerokość wykresu:
(min. 500, max. 1500, domyślnie 560)
pikseli
Wysokość wykresu:
(min. 300, max. 1000, domyślnie 400)
pikseli
Min. jasność:
Max. jasność:
Okres:
m0:
Rozmiar punktu: pikseli
Siatka:
Współrzędne punktów:
Krok uśredniania:
(liczba rzeczywista)
(dla średniej zwykłej)
n - liczba uśrednianych punktów: (dla średniej konsekutywnej)
k - krok uśredniania:
liczba punktów
(dla średniej konsekutywnej)
Pokaż obserwatora: tylko tego obserwatora
Kolor punktów dla wyróżnionego obserwatora:         Kliknij tutaj, aby wybrać kolor
 
Instrukcja:
W celu wygenerowania wykresu należy najpierw wybrać gwiazdę. Można to zrobić na dwa sposoby:
  1. Wpisać nazwę gwiazdy w pole tekstowe 'Nazwa gwiazdy'. Po podaniu gwiazdy i wygenerowaniu wykresu automatycznie zostanie wybrany jej typ i gwiazdy w dostępnej liście zostaną przefiltrowane.
  2. Wybrać gwiazdę z położonej obok powyższego pola listy wyboru. Aby zawęzić liczbę dostępnych gwiazd na wspomnianej liście, można posłużyć się listą wyboru 'Typ gwiazy'. Po wybraniu odpowiedniego typu należy nacisnąć przycisk 'Filtruj'.
Po podaniu nazwy gwiazdy należy jeszcze podać przedział czasowy, w którym chcemy wygenerować krzywą jasności. Przedział ten możemy określić również na dwa sposoby:
  1. Podając liczbę ostatnich dni.
  2. Podając konkretny przedział czasowy. Aby został wzięty pod uwagę wskazany przedział, należy się upewnić, że pole 'Wyświetl ostatnie' jest puste. W celu uproszczenia pole to jest automatycznie czyszczone przy każdej modyfikacji pola daty początkowej lub końcowej. Datę można podawać w formie daty juliańskiej (liczba rzeczywista) lub w postaci tradycyjnej o formacie "dd-mm-rrrr gg:mm:ss" lub "dd-mm-rrrr" (d - cyfra dnia, m - cyfra miesiąca [dla daty], r - cyfra roku, g - cyfra godziny, m - cyfra minuty [dla czasu], s - cyfra sekundy).
Dodatkowo po wpisaniu identyfikatora obserwatora w polu 'Pokaż obserwatora' i zdefiniowaniu koloru dla niego, na wykresie punkty podanego obserwatora zostaną wyróżnione. Jeśli ponadto zaznaczone zostanie pole 'tylko tego obserwatora', to zostaną wyświetlone wyłącznie obserwacje podanego obserwatora.
Po zdefiniowaniu pozostałych samoopisujących się parametrów, należy wcisnąć przycisk 'Rysuj wykres'.

Jeśli chcesz by Twoje obserwacje znalazły się na tych wykresach, prześlij je proszę na adres sswdob@poczta.onet.pl.